HAPPY DAY MOM

850,000đ

Gửi tặng người phụ nữ vĩ đại nhất đời con. Có ai đó thường hỏi con rằng: “Có được những gì mới là
hạnh phúc?”. Họ giúp con định nghĩa những thứ gọi là hạnh phúc trong xã hội này: Là tình yêu, là tiền
bạc, là công danh. Con luôn mỉm cười chúc cho ai đó tìm được hạnh phúc của họ, bởi con chỉ có một
thứ định nghĩa hạnh phúc của riêng mình, đó là cả gia đình mình được bình an. Hạnh phúc của con là
được nhìn thấy mọi người được hạnh phúc, đặc biệt là mẹ! Happy birthday my mother!

Số lượng :

Sản phẩm liên quan

Sản Phẩm Đã Xem

HAPPY DAY MOM

850,000đ

Facebook Chat